Řešení na míru

Řešení na míru

Kľúčové funkcie monitoringu kamiónov

GPS SLEDOVANIE JÁZD

GPS pozície on-line, identifikácia vodičov, sledovanie pohybu v reálnom čase, prehľad a štatistiky jázd, elektronická kniha jázd, stav vozidla a prevádzkové parametre on-line, sledovanie a archivácia trás, vytváranie vlastných oblastí a kontrola pohybu, práca s POI a interaktívne vyhľadávanie na mape

TACHOGRAF A PREDIKCIA AETR

identifikácia vodiča, stav vodiča on-line, vyčítavanie a prenos dát z karty vodiča, zostávajúci pracovný potenciál vodiča, prehľad o aktivite a odpočinku, kontrola bez postihov a pokút, archivácia a export podľa zákona, jednoduchšie vyhodnotenie pre dispečera a plánovanie jázd

DIÉTY A ADMINISTRATÍVA

automatický výpočet cestovných náhrad, jednoduché spracovanie miezd, podklady pre účtovníctvo, prepojenie s ekonomickým IS, mesačné vyúčtovanie vozidiel, fakturácia služieb z objektívnych podkladov o jazdách a prepravách, správa nákladov na vozidlo – PHM, servisy, poistky…

KONTROLA PHM

meranie paliva priamo v nádrži, zabezpečenie nádrže, prehľad tankovaní, analýza a vyčíslenie spotreby PHM podľa charakteru práce, spotreba a stav paliva z FMS, záznam každého pohybu v nádrži aj pri vypnutom motore, ochrana pred stratami a krádežami, alarm pri podozrivom úbytku, importy z tankovacích dokladov

Riadenie a špedícia prepráv

mobilný kancelársky softvér vo vozidle

• komplexné informácie o preprave
• dispečerský dohľad a riadenie úloh vodičom
• bezplatná komunikácia s vodičom aj v roamingu
• plánovanie trás s TIR a kontrola on-line
• práca s prepravami a vykazovanie režimov

• plnenie výkonov – elektronická stazka
• integrovaná navigácia
• zjednodušená administratíva prepráv a rýchla fakturácia
• sprístupnenie informácií tretím stranám

Sledovanie prívesov, pripojenie periférií

• identifikácia a správa návesov
• časové razítko odpojenia a pripojenia návesu
• sledovanie priebehu teploty v nákladovom priestore
• detekcia otvorenia dverí
• znížené náklady (pokuty, poruchy, údržba)

Sledovanie prepráv dreva

• identifikácia jázd
• prehľad prevádzkových parametrov(pozícia, rýchlosť, začiatok a koniec jazdy, zastávky…)
• kľúčové logistické údaje (pôvod dreva, chronológia nakládok a vykládok, trasy, meškania…)
• efektívna organizácia nakládok a vykládok
• presné fakturačné podklady a kontrola nákladov

• zobrazenie a spracovanie dát od rôznych poskytovateľov GPS
• spracovanie logistických dát v spolupráci s iným softvérom
• kompatibilita GPS sledovania v prípade prepráv pre viacerých odberateľov
• rýchle riešenie príp. incidentov alebo sťažností

Štýl jazdy vodičov kamiónov

správanie sa vodiča s prehľadným systémom odmeňovania

• analýza spôsobu jazdy jednotlivých vodičov
• identifikácia najčastejších chýb vodičov
• optimalizácia rýchlostných limitov a nešetrných jázd
• zníženie spotreby a nákladov na PHM

• úspory v skrytých nákladoch napr. voľnobeh
• zvýšenie životnosti vozidla
• dodržiavanie určených kritérií a reštrikcie z objektívnych výstupov
• bezpečnejšie jazdy a premávka na cestách

Zvýšená bezpečnosť prepravy

• kontrola definovaných bezpečnostných parametrov (rýchlosť, tankovanie, určený pohyb)
• stav a zabezpečenie dverí
• aktivácia alarmov na rôzne stavy (otvorenie dverí, úbytok paliva, zmena teploty, nepovolený pohyb…)
• ochrana vozidla v nestráženom priestore

• zabezpečenie palivovej nádrže cez sitko
• detekcia otvorenia palivovej nádrže
• informácie on-line pomáhajú na cestách a predchádzajú incidentom

Sledovanie vozidiel od TIMOCOM

Výmena dát s platformou TC eMap pre väčšiu efektivitu a bezpečnosť. Užívatelia tejto aplikácie môžu sledovať vozidlá s naším telematickým riešením v známom prostredí výmeny prepravovaného tovaru.

Dá sa vôbec fungovať bez monitoringu vozidla?

Ak dokážete fungovať bez informácií, tak potom áno. Ruku na srdce. Kto z vás nepotrebuje mať a využívať dáta? Vymieňať si informácie medzi kanceláriou a vozidlom, medzi vami a vašimi zákazníkmi, medzi vodičmi…Bez údajov v reálnom čase a bez histórie vozového parku, ktoré sú merateľné, objektívne a relevantné, nemožno poznať skutočné náklady. Bez informačného zdroja, akým je monitoring, len ťažko pracovať a šetriť. Neviete s istotou, kde a koľko peňazí strácate, kto a čím vám spôsobuje často zbytočné náklady. Poskytovanie a prepájanie informácií sú kľúčom k efektívnej a produktívnej flotile s trvalou úsporou prevádzkových nákladov.

JE DOLEŽITÝ MONITORING NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ PRE FIRMU?

Viac referencií aj z iných telematických riešení zde

KONTAKTUJTE NÁS!

Máte zájem o cenovou nabídku? Chcete se zeptat na detailnější informace? Napište nám!