Autoškoly

GPS systém s identifikačným zariadením pre autoškoly

Aktuálna situácia k inštalácii zariadení

Milí záujemcovia o GPS systém do autoškoly,
patríme k najväčším poskytovateľom monitorovacích zariadení už 19 rokov. Je naším záväzkom reagovať na súčasnú legislatívnu novelu vyhlášky č.45/2016 k zákonu o autoškolách, platnej od 1.1.2016. Zároveň je našou milou povinnosťou poskytnúť autoškolám systém, ktorý zveľadí ich činnosť v súlade so zmenami zákona. Chceme byť medzi prvými, ktorí majiteľom autoškôl ponúknu špecializované riešenie. Požiadavky a podmienky pre identifikačné zariadenia boli príslušným orgánom sprístupnené až nedávno, vo februári 2015. Náš systém je pripravený splniť všetky parametre zadania a získať certifikáty na identifikačné zariadenia.
Sme v procese testovania kompatibility systému a schvaľovania zariadení pre vozidlá, učebne a trenažéry pod číslom registrácie V004783 zo dňa 4.3.2016.

Povinnosti pre autoškoly podľa zákona

• zariadenie musí plniť identifikačnú a monitorovaciu funkciu
• musí prejsť testovacím prostredím jednotného informačného systému v cestnej doprave JISCD
• následne musí byť schválený na používanie MDVaRR SR
• každá autoškola musí mať do konca novembra 2016 nainštalované zariadenia:

a) vo vozidlách
b) na trenažéroch
c) v učebniach

Aktuálne žiadny poskytovateľ GPS zariadení nemá systém otestovaný a ani schválený. Inštalácia teda nie je možná, pretože poskytovatelia zariadení sú ešte v prípravnom procese.

Čo znamená povinnosť autoškôl v praxi

Výcvikové vozidlá, učebne a trenažéry musíte vybaviť iba schváleným identifikačným zariadením. V okamihu získania certifikátu sme pripravený okamžite nasadzovať monitorovacie zariadenia a všetko stihnúť v súčinnosti s vami do stanoveného termínu. Ihneď zverejníme všetky detailné informácie.
Naše zariadenia sú nenáročné na prevádzku a celý systém je autonómny vzhľadom na technické požiadavky a ďalšie úpravy do budúcnosti.
Zariadenia sú vyrobené z kvalitných komponentov a typovo schválené MDVaRR SR pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

Zabezpečia identifikáciu žiakov aj inštruktorov počas teórie výučby, aj monitorovanie výcvikových vozidiel a plôch pri praktických jazdách.
Popri sledovaní požadovaných parametrov zo zákona monitoring prináša množstvo ďalších výhod a funkcií pre riadenie prevádzky vozidiel autoškôl.
Používanie predpísaného systému bude znamenať pre žiakov a inštruktorov iba priloženie identifikačného čipu k snímaču zariadenia. Všetky dáta budú spracovávané automaticky v integrácii s prostredím systému JISCD.

Benefity monitoringu, ktoré prináša vyhláška č. 45/2016

• vyššia kvalita výcviku a výučby
• odzvoní fiktívnym jazdám vodičských kurzov
• dôslednejšia kontrola inštruktorov aj žiakov

• zabezpečenie kontroly teoretického výcviku
• eliminácia nedostatkov prípravy a zvýšená bezpečnosť
• zníženie administratívnej záťaže

Ako sa benefity premietnu do praxe

• ako majiteľ viete, čo sa na výcviku skutočne deje a či vôbec prebehol
• absolútny prehľad ako ktorý inštruktor robí výcvik
• výkazníctvo reálneho pohybu vozidiel a odjazdené km
• presnejšie sa identifikujú medzery pri jazdení

• kontrola dodržiavania termínov a dĺžky teoretickej prípravy
• účastníci absolvujú celý predpísaný výcvik
• informácie o jazde môžu žiaci vidieť a spätne analyzovať situácie
• presné a kompletné podklady pre záverečné skúšky

Kontrola prinesie ďalšie benefity nad rámec zákona

• on-line monitoring vozidiel s vyhodnotením prevádzky
• podrobná analýza jázd a vizualizácia trás
• administrácia žiakov aj inštruktorov
• kontrola štýlu jazdy a spôsobu vedenia vozidla

• kompletný prehľad zamedzí zneužívaniu vozidiel na iné účely ako výcvik
• kontrola nákladov na PHM
• presné podklady a výkazy
• presná a jednoduchá administratívna agenda

SKÚSENOSŤ s monitoringom

„GPS monitoring používame pri našej práci každý deň. Je to nevyhnutný nástroj pre komfort riadenia celej autoškoly.“ načína výhody p. Lučan z našej najväčšej autoškoly. „Máme elektronickú knihu jázd, čo nám výrazne šetrí čas a kapacity. Máme presnú evidenciu km a ľahko z toho vyúčtujeme súkromné jazdy. Odpadlo veľa administratívnej práce. Informácie z monitoringu slúžia aj pri objasňovaní škodových udalostí. Prehľad o čerpaní PHM je ďalšou výhodou systému. Výrazným benefitom je uznanie nadspotreby. Koniec koncov je to téma, ktorú tiež umožnil zákon. GPS systém už dávno pomáha, preto sa novely zákona a zmien neobávame. Pri počte áut, aký máme, je sledovanie polohy vozidiel nevyhnutné. Naši inštruktori aj vozidlá sú pod dohľadom už dávno. Čaká nás osadenie podľa vyhlášky aj na trenažéry a do učebne. Dúfame, že nové výstupy zo systému ešte viac odľahčia administratívnu záťaž. Celá myšlienka podporí tých, ktorí svoju činnosť robia naozaj dobre.“

Máte zájem o cenovou nabídku? Chcete se zeptat na detailnější informace? Napište nám!