Případová studie – Siemens

Siemens v mohelnickém závodě snížil provozní náklady díky systému sledování vozíků

Značka Siemens je synonymem pro inovativní přístup. V rámci své filosofie odpovídá inovacemi na otázky současného světa a přináší jejich řešení. Díky inovacím a vizionářskému přístupu nabízí zákazníkům unikátní řešení s vysokou přidanou hodnotou. Touto filosofií se také řídí při výběru dodavatelů a implementaci nových systémů a technologií ve svých výrobních závodech. Zajímavý příklad využití nejmodernějších technologií v moderním výrobním podniku SIEMENS se nabízí konkrétně v mohelnickém výrobním závodě. Do pilotního projektu aplikace systému na sledování vozíků realizovaného firmou GX Solutions bylo zařazeno 50 vysokozdvižných vozíků, tedy zhruba polovina celé flotily. Cílem celého projektu bylo sledovat efektivitu využití flotily manipulační techniky, dobu provozu, zatížení vidlí, údaje o přihlášeném řidiči, dodržovat vymezený prostor pohybu a rychlost, ale také monitorovat otřesy a nárazy. Díky nasazení monitorovacího systému se podařilo docílit snížení silných nárazů o více, než 50 % a zvýšit efektivitu provozu vozíků o 14 %, což přispělo k 15% snížení nákladů na údržbu a celkové redukci flotily manipulační techniky.
Na otázky odpovídá Miroslav Lamač, vedoucího útvaru zásobování a skladování společnosti Siemens Mohelnice

Jak jste se vůbec k myšlence osazení manipulační techniky monitorovacími jednotkami dostal?

Je tomu už řada let, kdy jsem měl možnost navštívit moderní přístavní logistické centrum v Hamburku, které využívalo systém kontroly provozu manipulační techniky pomocí technologie GPS. Kolegové nám tehdy představili práci se systémem, jenž měl v mnoha ohledech charakter technologie budoucnosti. V té době to byla zajímav inspirace, ale pro provoz v našich výrobních halách technicky a ekonomicky nerealizovatelná. Čas plynul a technika se zdokonalila natolik, že v současnosti je GPS už i pro naši potřebu bezchybného zobrazování pohybu vozíků ideální volbou.

Takže systém vám umožňuje přesně lokalizovat manipulační techniku a optimalizovat její provozní režim?

Určování polohy a její zaznamenávání je v našich podmínkách jen základní výstup. Celý systém dovoluje sledovat čas, vzdálenost, dodržovat vymezený prostor pohybu, rychlost. S přídavným zařízením je možné monitorovat otřesy a nárazy, omezit pohyb po nárazu jisté intenzity – a to všechno adresně přes přihlášeného uživatele, tedy řidiče vozíku. Všechny dílčí informace můžeme samozřejmě zpracovávat do rozličných výstupů a analýz a získávat tak data sloužící k efektivnějšímu využití vozíků. Můžeme tím nejen snížit počet techniky a ušetřit, ale i změnit její kapacity, případně nahradit jeden druh techniky jiným a zlepšit tak obsluze pracovní podmínky. Důležitá je i preventivní role v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, kde očekáváme pokles škod způsobených provozem vozíků, a to jak na zařízení, tak na materiálu. Analýzy z map nám zase pomohou optimalizovat transportní trasy a nejen zrychlit přepravu materiálu, ale v mnohých případech i snížit provoz na exponovaných dopravních křižovatkách. Rozhodli jsme se implementovat systém, který se před časem zdál být nedostupnou hudbou budoucnosti. Tím ale naše práce zdaleka nekončí, to nejdůležitější je před námi – musíme odpovědně využít výstupy ze systému k dalšímu zlepšení našich procesů.

Jak celý systém vypadá v každodenní praxi?

To je otázka pro vedoucího projektu Martina Rostu. V praxi to vypadá takto: kdokoliv z pětatřiceti osob, zejména mistrů a průmyslových inženýrů, kteří mají přístup k serveru, na nějž se průběžně ukládají data, může během pár okamžiků zmapovat aktuální stav manipulační techniky. Podmínkou je, že se řidiči vozíků před jízdou přihlásí identifikační kartou ke vzdálenému serveru a my tak okamžitě získáme informaci o tom, kdo a kde řídí vozík, ale například i to, zda je daný vozík využíván efektivně. Aktuální pozice ještěrek na ploše jsou vyznačeny pomocí piktogramů. Každý piktogram je vlastně elektronickou knihou jízd. Jednotlivé ikony představují vysokozdvižné vozíky. Žluté orámování znamená, že mají váhu „na vidlích“. Když si pak označím konkrétní vozík, okamžitě vidím, že ho řídí třeba Jana Malá, která právě veze na vidlích náklad o hmotnosti jeden kilogram, jede rychlostí šest kilometrů za hodinu a právě s vozíkem narazila do nějaké překážky. V historii jízd lze dále zjistit, že tento vozík jezdí nejčastěji na přejímce, tedy nakládá a vykládá kamiony, že dnes dvakrát projel krčkem u navijárny, míjel impregnaci a zakotvil na montáži velkých osových výšek. Souhrnná informace o vozíku dále říká, že s ním dnes jezdili další tři řidiči – jeden 3 hodiny a ostatní pár minut. Dohromady byl zapnutý deset hodin, z toho pět hodin jezdil. A že i druhý řidič v pořadí s ním při jízdě lisovnou do něčeho narazil. Největší váha, kterou dnes vezl, byla 1 200 kilogramů. Efektivita provozu se pohybuje mezi 32 – 57 procenty. Během chvíle jsme tak schopni zjistit řadu logistických ukazatelů a dále s nimi pracovat. Že jde o unikátní řešení s velkým potenciálem, svědčí i fakt, že se jím nechaly inspirovat také další lokality, například Norimberk.

Zavádění nových technologií do zaběhnutých procesů je obvykle spojeno se značnou resistencí zaměstnanců. Jak se vám podařilo s tímto problémem vypořádat?

Firma Siemens se tradičně snaží využívat nejnovějších technologii ke zlepšování svých procesů a implementace systému sledování provozních parametrů manipulační techniky není v tomto smyslu ničím nečekaným. Navíc tato technologie přináší měřitelné zlepšení bezpečnosti a efektivity provozu flotily manipulační techniky v mohelnickém závodě a díky tomu také šetří náklady na její provoz.

Podle jakého klíče jste si pro dodávku této technologie vybrali právě firmu GX Solutions?

Po rozhodnutí našeho vedení jsme prováděli výběrové řízení z 5 firem, které se zabývají tímto monitoringem. Vítězem se stala firma GX Solutions, jejíž řešení bylo po technické stránce nejlepší a umožňuje monitorovat funkce manipulační techniky tak, jak to žádná další z poptávaných firem nedokázala nabídnout. Další důležitým bodem pro rozhodnutí byla samozřejmě cena, která byla vzhledem k možnostem systému jednoznačně nejvýhodnější.

Jaké jsou přínosy celého projektu?

Implementace nám přinesla mnoho zajímavého – od velkého překvapení řidičů, kteří najednou zjistili, že nemohou se svěřeným vozíkem zacházet nepřiměřeným způsobem, až po velké ocenění ze strany mateřské firmy za to, že máme dnes pod kontrolou dění v oblasti manipulace s materiálem. Systém od firmy GX Solutions přinesl úspory v údržbě manipulační techniky, ukázal nám, kde máme neefektivně využité stroje, které můžeme přesunout na jiné místo, nebo dokonce odprodat. Další výhodou je zvýšení úrovně bezpečnosti práce a požární ochrany, protože nadále mohou naši techniku ovládat pouze zaměstnanci s platnou zaměstnaneckou RFID kartou firmy SIEMENS. Data ze systému používáme k pravidelnému vyhodnocení nárazů a řešíme přímo s konkrétními zaměstnanci, proč k jednotlivým incidentům došlo. Máme tak nově detailní přehled o tom, kdo způsobil jaké škody. Díky datům ze systému jsme provedli simulace budoucího logistického konceptu zásobování materiálem našich montážních linek. Eliminovali jsme výjezdy manipulační techniky mimo vyhrazené oblastipůsobnosti. Zajímavostí je, že jsme díky implementaci systému zjistili, že někteří zaměstnanci užívali manipulační techniku i k ježdění do jídelny. Nastavení systému umožnilo přesnou evidenci podobných excesů a usnadnilo zavést příslušné postihy za porušení nastavených pravidel. Dosažené výsledky si nedávno přijeli osobně ověřit zástupci dalších závodů SIEMENS a systém se jim líbil natolik, že obdobné řešení bude v nejbližší době implementováno i v závodě v německém Norimberku. Naopak v Mohelnici se nyní rozhoduje o rozšíření systému na zbytek flotily – k současným 50 strojům osazeným technologií GPS přibude dalších 60 kusů. „Děláme vše pro to, aby u nás neplatilo, že ….když se kácí les, létají třísky. Naším cílem je ušetřit každou korunu, kterou ušetřit můžeme. Moderní výrobní firma si nemůže dovolit žádné plýtvání,“ dodává Miroslav Lamač.

Vyhodnocení aplikace systému pro sledování vozíků

Redukce manipulační techniky o 6 %

Snížení silných nárazů o více než 50 % oproti prvnímu měsíci provozu

Zvýšení efektivity provozu vozíků o 14%

Snížení nákladů na údržbu o 15%

Návratnost investice do monitoringu do 10 měsíců

VÍCE O MONITORINGU MANIPULAČNÍ TECHNIKY:

Monitoring manipulační techniky

Vysokozvižné vozíky, retraky, jeřáby…

KONTAKTUJTE NÁS!

Máte zájem o cenovou nabídku? Chcete se zeptat na detailnější informace? Napište nám!
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Ochrana proti SPAMu: